Gazdaság

 • Irodalmi tehetségkutató

  A Starbucks idén újra meghirdeti költészet napi versíró pályázatát, amelynek témája: a Közösség. A 14 és 30 év közötti fiataloknak szóló kezdeményezés célja, hogy lehetőséget adjon a pályájuk elején járó költők bemutatkozására, és hangsúlyozza a közösség fontosságát ebben a kihívást jelentő helyzetben is.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 30. 17:29.
 • Pályázati felhívás telefonhívással és SMS-sel támogatható adománygyűjtő rendszer használatára közhasznú szervezetek részére

  A telefonos adománygyűjtés célja:
  A 13600 – telefonos adománygyűjtő szolgáltatás azért jött létre, hogy az adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos és átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. Mivel a telefonos adománygyűjtés az Invitel, a Magyar Telekom vezetékes és mobil, a Telenor, a Vodafone valamint a Blue mobile és MOL mobile ügyfelei számára elérhető, kiemelkedő lehetőséget biztosít az adománygyűjtő szervezetek számára azzal, hogy rendkívül széles körből kaphatnak adományokat.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 30. 17:22.
 • Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása / 2020-3.1.4-ZFR-EKM

  A Felhívás célja, hogy olyan értékelhető, illetve – műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerint is – működőképes és követhető mintaprojektek valósuljanak meg, amelyek intézményi és működési tapasztalataik alapján mások számára is példaként szolgálhatnak, és egyúttal feltárják az energiaközösségek, az aggregálás és az aktív felhasználói magatartásban rejlő lehetőségek kiaknázása előtt álló nehézségeket, korlátokat, valamint javaslatot tesznek a szükséges szabályozási környezet kialakítására.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 30. 17:15.
 • A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása / 2020-3.1.1-ZFR-VHF

  Jelen pályázat keretében a DSO-kat abban kívánjuk segíteni, hogy hálózatukat és/vagy annak üzemeltetését innovatív eszközökkel vagy megoldásokkal, a hagyományos hálózatfejlesztésnél költséghatékonyabb módon készítsék fel ezeknek a kihívásoknak a kezelésére, valamint az átviteli rendszerirányítót (a továbbiakban: TSO) is a nagyfeszültségű távvezetékek terhelhetőségének növelését célzó innovatív megoldások alkalmazásában.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 30. 17:14.
 • Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével / 2020-3.1.3-ZFR-TEFH

  A Felhívás kizárólagosan a kistelepüléseket, különösen az energiaellátás szempontjából elszigetelt, ezáltal ellátásbiztonságilag sérülékeny kistelepüléseket, illetve földgázhálózatra vagy távhő rendszerre nem csatlakoztatott falvakat célozza meg. A jelenlegi energiaállítási rendszer sérülékenységét, elégtelenségét a pályázathoz csatolandó helyzet- és piacelemzésben (lásd 10. fejezet) kérjük bemutatni.
  A Felhívás célja, hogy olyan értékelhető, illetve – műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerint is – megvalósítható és monitoringozható mintaprojektek valósuljanak meg, amelyek létesítési és működési tapasztalataik révén feltárják az alternatív energiaellátási megoldások, illetve azoknak a helyi körülmények között optimális kombinációi előtt álló nehézségeket, korlátokat és ezek kapcsán jövőbemutató javaslatokat fogalmaznak meg.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 30. 17:13.
 • Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása / 2020-3.1.2-ZFR-KVG

  A Felhívás célja, hogy megalapozza egy olyan – műszaki- és környezetvédelmi szempontok szerint is – életképes power-to-gas (hidrogén vagy biometán) technológia piaci megjelenését:
  – amely segíti a karbonmentes termelők (elsősorban naperőművek) energia-rendszerbeli integrálását azáltal, hogy rugalmasan felhasználja a termelési többletet, átalakítva olyan energiává, amely helyben felhasználható, vagy vissza-alakítva alkalmas a villamosenergia-fogyasztói csúcsigények, illetve egyéb energiaigények részbeni kielégítésére,
  – amely a karbonmentes többlettermelés okozta rendszer-szabályozási kihívásokat gyors, rugalmas technológiával rövidtávon segít kezelni (pl.: villamos leszabályozási kapacitás létrehozásával együtt gázenergia előállítása, és annak villamos/hőenergetikai célú hasznosítása),
  – amely innovatív technológiát, módszereket és eljárásokat alkalmaz,
  – amelynek mintaprojektbeli megvalósítása elősegíti a hazai kutatási, oktatási és ipari megvalósítási potenciál kiaknázását (nem kizárva ennek keretében külföldi technológia, know-how és/vagy berendezések beszerzését) a későbbi piaci bevezethetőség érdekében,
  – amely méretét és névleges teljesítményét tekintve lehetővé teszi, hogy a mintaprojekt eredményeit kereskedelmi léptékű piaci bevezetésénél is alkalmazni lehessen.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 30. 17:12.
 • Európai Szolidaritási Testület – Önkéntes projektek

  A pályázattípus célja
  Az Európai Szolidaritsái Testület önkéntes projektei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe. A projektek a szolidaritás nevében valósulnak meg, azzal a céllal, hogy a társadalmi kihívásokra reagáljanak, növeljék a közösség erejét és összetartozását és erősítsék a társadalmi befogadást.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 27. 16:28.
 • CEEPUS / Hallgatók mobilitása

  CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 27. 16:28.
 • Hungarikum pályázat / HUNG-2020

  A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására; már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben települési, tájegységi értéktárak létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére megjelent az idei évi hungarikum pályázat.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 27. 16:27.
 • Európai Szolidaritási Testület – Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

  A pályázattípus célja
  Az Európai Szolidaritási Testület foglalkoztatási projektjeivel lehetővé teszi, hogy 18-30 éves fiatalok gyakornokként vagy munkavállalóként egy szervezetnél vagy intézménynél szerezzenek tapasztalatokat, miközben társadalmi kihívásokra reagálnak. A projektekben kiemelt szerepe van a nem-formális úton történő tanulásnak és tapasztalatszerzésnek.

  Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. március 27. 16:23.
Gazdaság Kategória