Gazdaság

 • Felszabadítás pedagógiája – képzés a Közélet Iskolájában

  A Közélet Iskolája pedagógiai módszertana a rendszerkritikus társadalomelméletet ötvözi az alulról szerveződő mozgalmak módszereivel. Ez az egyenlőségre törekvő pedagógiai filozófia tekintetbe veszi a társadalomban uralkodó alá-fölérendeltségi viszonyokat és igyekszik megváltoztatni azokat. A kritikai pedagógia főként nem-formális pedagógiai módszereket használ, az oktató és a résztvevő partnerségén alapul és demokratikus tanulási folyamattal dolgozik. A hat nap folyamán a résztvevők egyre nagyobb teret kapnak, hogy saját módszereiket és témáikat hozzák be a csoportmunkába. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 14. 15:47.
 • Ütős, hatásos és közösségi! – Akció- és kampányszervezés képzés a Közélet Iskolájában

  Ahhoz, hogy teljes jogú állampolgárként élhessünk, fel kell ismernünk a saját erőnket és meg kell tanulnunk használni azt. Ezen a képzésen a résztvevők megismerkedhetnek az érdekvédelmi akciók és kampányok szervezésének módszereivel és eszközeivel. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 14. 15:47.
 • KELTETŐ+ PROGRAM 2020 – Felhívás szervezeteknek

  A Badur Alapítvány elkötelezett a magyarországi társadalmi vállalkozások fejlesztése mellett, mivel hisszük, hogy a szegénység elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszközei lehetnek. 2016 óta több alkalommal kezdeményeztünk társadalmi vállalkozásfejlesztő programokat: 2016-tól 2018-ig a NESsT-tel sikeresen megvalósított Ugródeszka programot, illetve 2018-ban a jelen program szakmai partnerével, a SIMPACT-tel lebonyolított Keltetőt. 2019-ben Keltető+ néven a fent említett programok tapasztalataira építve egy továbbfejlesztett programot valósítottunk meg a SIMPACT-tel együttműködésben, melyet 2020-ban is újraindítunk. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 14. 15:46.
 • KELTETŐ+ PROGRAM 2020 – Felhívás mentoroknak

  Fenntartható társadalmi vállalkozási ötletek generálásához, teszteléséhez, és már működő vállalkozások továbbfejlesztéséhez nyújt segítséget olyan szervezetek vagy informális csapatok számára, akiknek célja a hátrányos helyzetű szegény/mélyszegény közösségek életminőségének javítása. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 14. 15:45.
 • Pályázat a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

  Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Jelen pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 12. 17:45.
 • Dr. Szász Pál ösztöndíj

  A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 12. 17:44.
 • A magyar kultúráért és oktatásért

  A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 12. 17:44.
 • A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozó pedagógusok 2019/2020-as tanévre szóló támogatása

  A támogatás célja A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Támogató felhívást hirdet meg. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 12. 17:42.
 • Romániában élő magyar közösség támogatása

  A pályázati kiírás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 12. 17:40.
 • Szlovákiában élő magyar közösség támogatása

  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által - a BGA Felvidék Kft. (s.r.o.) közreműködésével - pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza. A kiírás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2020. január 12. 17:40.
Gazdaság Kategória