Gazdaság

 • Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázati felhívása – európai kulturális projektek támogatása, szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

  Pályázati cél: az Európai Bizottság formok" területei, valamint a Kultúra keretprogramjának 1.1. területe keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 19. 18:46.
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében / VEKOP-1.2.1-16

  A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 19. 18:45.
 • Közművelődés Kollégiuma pályázata

  Pályázati cél: A közművelődés 2016. évi szakmai tevékenységének támogatása. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 19. 18:44.
 • Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés / VEKOP-2.1.7-15

  A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 19. 09:42.
 • Szépirodalom Kollégiuma pályázata

  A kiíró 2016. évi nyílt pályázati felhívását az alábbi három altémában teszi közzé, kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes irodalmi rendezvények megvalósítására. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 18. 23:27.
 • Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása / CH2016

  Fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 17. 23:55.
 • Online Video Award 2016

  A versenyre nevezhető bármely olyan mozgóképes alkotás, amely 2015. január 1. és 2016. június 1. között bármilyen online, illetve mobileszköz-alapú felületen került elsődlegesen publikálásra. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 17. 23:55.
 • A közbeszerzés jogi, módszertani alapjai / TSZ 11/2016

  Kiemelt cél, hogy a résztvevő tisztában legyen a közbeszerzés tématerületen belül használt fogalmakkal, szakkifejezésekkel. Tudja alkalmazni a közbeszerzési ismereteit a pályázati tevékenysége során. Olyan ismeretek átadása a cél, amelyek birtokában a résztvevő sikeresen közreműködhet saját (vagy szervezete) által indított közbeszerzési eljárásokban. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 17. 23:54.
 • EU jogi alapismeretek / TSZ 11/2016

  A program további kiemelt célja, hogy hallgatói a kompetenciafejlesztés végeztével olyan EU-s ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában könnyebben megérthetővé válik az Unió működése és annak általános jogrendje. A szakmai nap lehetőséget nyújt az EU belső működésének megismerésére is - különös tekintettel a pályázatok világára. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 17. 23:54.
 • EU jogi alapismeretek (pályázatíróknak és külföldön munkavállalóknak) / TSZ 11/2016

  A program további kiemelt célja, hogy hallgatói a kompetenciafejlesztés végeztével olyan EU-s ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában könnyebben megérthetővé válik az Unió működése és annak általános jogrendje. A szakmai nap lehetőséget nyújt az EU belső működésének megismerésére is - különös tekintettel a pályázatok világára. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2016. május 17. 23:54.
Gazdaság Kategória