Gazdaság

 • Ingyenes, pedagógiai továbbképzésen való részvétel

  Pályázati kiírás "KORSZERŰ OKTATÁSSZERVEZÉSI TECHNOLÓGIÁK 2011." megnevezésű, támogatott (ingyenes) pedagógiai Továbbképzésen való részvételre. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 29. 18:55.
 • Europeans for Peace

  Célja, hogy erősítse a fiatalok történelemtudatos elkötelezettségét és részvételi igényét. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 29. 18:54.
 • Creative Art Díj

  A díj célja, hogy felhívja a figyelmet a kreativitás szükségességére, segítse a rögtönzés fontosságának becsületét, és inspirációt gyakoroljon felélesztésére, ahogy ez valamikor is alapja volt a zenei létnek. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 28. 19:00.
 • A Gazdasági Versenyhivatal kisfilm- és logópályázata

  A pályázat célja: megmozgatni, aktivizálni a versenyhivatal munkájával, versenyjoggal, kartellekkel közvetlenül nem foglalkozó, ám a "közbeszéd" szintjén azok iránt érdeklődő közönséget. A pályázaton keresztül szeretné új, az eddig megszokott hivatalos megközelítésen túlmutató, attól eltérő szempontok szerinti látásmóddal találkozni. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 28. 18:59.
 • Országzászló emlékmű megtervezése és elkészítése

  Az Önkormányzat az emlékmű megvalósításával emlékeztetni kívánja az utókort a trianoni békeszerződésre, annak következményeire, valamint hangsúlyozni a szétszakíttatásból következő szükségszerű összefogást, mindezt méltó módon, a célhoz és a környezethez igazodóan megfogalmazva. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 28. 18:59.
 • TájÉrtékTudatos Társaság (TÉTT) cím

  A címet azok a vállalkozások kaphatják meg, amelyek a táji értékekkel harmóniában, azokra építve, azokat megőrizve, üzleti szempontból hasznosítva végzik tevékenységüket. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 28. 18:58.
 • Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

  A kiíró felhívása környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2010/2011-es tanévre. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 28. 18:56.
 • Mozgás-forma – fotópályázat

  A kiírás célja, összegyűjteni és megmutatni a mozgás és a forma világ különböző formáit. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 27. 20:37.
 • Társadalmi Szolidaritás program / "TÁRS-program 2011"

  A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül fejleszteni kívánják szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 27. 20:36.
 • Szakértői tanulmányutak oktatási és képzési szakemberek számára

  A program célja: Az Európai Unió oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseinek támogatása; az európai szintű információ- és tapasztalatcsere elősegítése az oktatási és képzési kérdésekben, a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismeretek és nemzetközi tapasztalatok terjesztése, a szakértői tanulmányutaknak az Oktatás és képzés 2010 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás program más alprogramjaival való összekapcsolása. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2010. december 25. 11:30.
Gazdaság Kategória