Gazdaság

 • Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás

  A kiíró a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10.§-a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:56.
 • Werner von Siemens Hatékonysági Díj 2014

  A kiíró 2014 áprilisában meghirdeti a Werner von Siemens Hatékonysági Díjat. Az elismerésre olyan vállalatok, intézmények illetve szervezetek nevezhetnek, melyek az elmúlt időszakban - 2014. március 30-ig bezárólag - hatékonyságukat növelő projektet hajtottak végre, és annak eredményét igazolni tudják. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:55.
 • A mi utcánk, a mi jövőnk!

  A kiírók idén is közös kreatív pályázatot hirdetnek az Európai Mobilitási Hét alkalmából. A pályázat témája megegyezik a szeptember 16-22 között Európa-szerte megvalósuló közlekedési-környezetvédelmi rendezvénysorozat szlogenjével: "A mi utcánk, a mi jövőnk!" Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:55.
 • Szegedi Tehetség-HÍD Program

  A Szegedi Tehetség-HÍD Program célja a tehetséges végzős diákok felkarolása, valamint a középiskola és az egyetem közti váltás zökkenőmentessé tétele. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:54.
 • Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása / TÁMOP – 3.3.14.B-14/1

  A konstrukció célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Jelen pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, azonban célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezés még nem valósult meg. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:54.
 • Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával / TÁMOP-6.1.2.A-14/2

  A konstrukció alapvető célja, hogy a kultúra részeként, az egészséges minta nyújtását, gyakorlati megélését támogassa az általános iskolás korosztályban. Jelen program közvetlen célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése. A kiírás keretében olyan összetett eszközrendszerű intézményi egészségfejlesztési programok valósulnak meg az általános iskolai tanulók részvételével, melyeknek fő pillérét az életkornak megfelelő energiaegyensúlyt szolgáló testmozgás és életmód programok jelentik. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:53.
 • Az Év Természetfotósa pályázat 2014

  Hazánk, Magyarország, a Kárpát-medencei ökorégió és Földünk természeti értékeinek, csodálatos tájainak, egyedülálló élővilágának és a természet ritka pillanatainak bemutatásán keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés, a társadalom szemléletformálása és esztétikai értékítéletének fejlesztése érdekében, a Magyar Természetfotósok Szövetsége - a naturArt, immár huszonkettedik alkalommal hirdeti meg Magyarország legnagyobb természetfotó pályázatát, melynek névadó támogatója idén is a GDF SUEZ. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 24. 23:52.
 • Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások elnyerése

  A támogatás célja: azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 23. 22:23.
 • Nekem szülőhazám

  A kiírók "Nekem szülőhazám" címmel pályázatot írnak ki a magyarországi holokausztról szóló kreatív kisjáték-, animációs, dokumentum- és kísérleti filmek készítésére. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 23. 22:23.
 • Indul a Big Blog Exchange

  Restartol a Big Blog Exchange, a világ legnagyobb blogger csereprogramjának idei pályázata. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2014. április 23. 22:21.
Gazdaság Kategória