Gazdaság

 • Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás / GINOP-2.3.3-15

  A Felhívás indokoltsága és célja Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 30. 00:03.
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása / GINOP-2.1.1-15

  A Felhívás indokoltsága és célja A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 30. 00:02.
 • Iparjog / GINOP-2.1.3-15

  A Felhívás indokoltsága és célja Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdonvédelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 30. 00:02.
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

  A pályázat célja A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 30. 00:01.
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

  A pályázat célja A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 30. 00:00.
 • Kulturális Örökség Díj

  Pályázatot hirdet az Európai Unió és az Europa Nostra az Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 30. 00:00.
 • Felhívás pályázati értékelő szakemberek részére

  A kiíró pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való részvételre köznevelés, felsőoktatás, felnőttoktatás vagy szakképzés területek valamelyikén dolgozó szakemberek részére. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 29. 23:56.
 • Zenei Kollégium pályázata

  A kiíró nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának támogatására. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 29. 23:54.
 • Nem az vagyok, ami megtörtént velem. Az vagyok, amivé válni akarok

  A kíiró pályázatot hirdet Érthetően a Teljesebb Életemért, - "Nem az vagyok, ami megtörtént velem. Az vagyok, amivé válni akarok." című továbbképzésen való részvételre Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 29. 23:53.
 • 2015. évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvétel a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben

  A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában a szükséges módszertani ismeretek megszerzésével az Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával. Bővebben..
  Kategória: Gazdaság | Címkék: | 2015. augusztus 29. 23:49.
Gazdaság Kategória